Μια κοπέλα ή ένας νέος που θα δει στον ύπνο του άνθρωπο καμπούρη, να περιμένει ερωτικές επιτυχίες με αίσιο τέλος.