Η ροδιά είναι το σύμβολο της αφθονίας και της αγάπης. Το ρόδι για τους ανύπαντρους σημαίνει γάμο ενώ το σπασμένο ρόδι έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παντρεμένους γιατί συμβολίζει ότι η οικογένεια θα αποκτήσει πολλά παιδιά.