Είτε μαζεύεις είτε τρως ρόγες από σταφύλι  παρόλο που θα έχεις μικρά κέρδη ωστόσο θα μείνεις απολύτως ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.