Αν δεις μια γυναίκα να γνέθει με τη ρόκα ή ακόμη εσύ να κρατάς ρόκα, σημαίνει εργατικότητα, νοικοκυροσύνη και κέρδη από τις δουλειές. Τα αντίθετα θα συμβούν αν δεις τη ρόκα σπασμένη.