Αν δεις να ανεβαίνεις σκάλα ή βλέπεις σκάλα, θα σημειώσεις επιτυχίες και πρόοδο. Αν όμως κατεβαίνεις ή πέφτεις από σκάλα, μην περιμένεις τίποτα καλό.