Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Σπίρτα

Ένα κουτί που είναι γεμάτο με σπίρτα, σημαίνει απογοήτευση. Τα αναμμένα σπίρτα, επιτυχίες και κέρδη. Τα σβησμένα αντίθετα, αποτυχίες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*