Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Τάφρος

Η  τάφρος, σημαίνει εμπόδια και δυσκολίες. Αν δεις ότι πηδάς τάφρο, θα σημειώσεις επιτυχίες και θα αποκτήσεις χρήματα. Αν πέσεις μέσα, τότε σε περιμένουν αποτυχίες και στενοχώριες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*