Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Τείχη

Αν δεις τείχη, θα αποκτήσεις σιγουριά και ασφάλεια σε όλους τους τομείς. Αν δεις να χτίζεις τείχη, θα εξασφαλίσεις την οικογενειακή ευτυχία και γαλήνη.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*