Αναμμένο τζάκι σημαίνει οικογενειακή γαλήνη και ευτυχία.

Σβησμένο τζάκι προμηνύει μια δύσκολη και γεμάτη προβλήματα οικογενειακή ζωή με πολλές ατυχίες και αναποδιές.