Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Υπάλληλος

Αν δεις ότι είσαι υπάλληλος, έρχονται καλές μέρες. Αν δεςις ότι  είσαι υπάλληλος σε κάποιον εχθρό σου, τότε αυτό το άτομο θα σε ταπεινώσει. Αν προσλαμβάνεις υπάλληλο, θα χάσεις κάποια χρήματα. Αν δεις ότι απολύεις υπάλληλο, θα τερματιστεί  μια φιλία σου.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*