Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Υποφέρω

Αν δεις να υποφέρεις από κάτι, θα γίνεις πολύ γρήγορα καλά από μια αρρώστια που σε ταλαιπωρεί τελευταία.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*