Προβλέπει τα αντίθετα ανάλογα με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση. Αν κάποιος φτψχός τρώει φάβα, θα έχει εύνοια και βελτίωση της ζωής του. Για ένα πλούσιο σημαίνει ζημιές, ασθένειες και προβλήματα.