Αν δεις φάρο να αναβοσβήνει μέσα στη νύχτα, κάποιος θα σου δώσει μια χρήσιμη και σημαντική συμβουλή πoυ θα βοηθήσει τις υποθέσεις σου.