Αν δεις φέρετρο σημαίνει προσεχή γάμο. Αν είσαι ξαπλωμένος μέσα σε φέρετρο, θα έχεις μακροβιότητα.