Αν δεις να μαζεύεις σκουπίδια με το φαράσι, θα πληροφορηθείς κάποια σχόλια που γίνονται σε βάρος σου. Αν είναι ακαθαρσίες, σε περιμένουν πολλά κέρδη.