Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Φαράσι

Αν δεις να μαζεύεις σκουπίδια με το φαράσι, θα πληροφορηθείς κάποια σχόλια που γίνονται σε βάρος σου. Αν είναι ακαθαρσίες, σε περιμένουν πολλά κέρδη.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*