Η φοράδα συμβολίζει καλοτυχία και για τους ανύπαντρους, γρήγορο και επιτυχημένο γάμο, συχνά δε, σημαίνει και κάποια κληρονομιά.