Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Φορτίο

Αν κουβαλάς ένα φορτίο στην πλάτη σου, θα φορτωθείς με βαριές ευθύνες, αλλά οι προσπάθειες σου τελικά θα καρποφορήσουν.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*