Αν κουβαλάς ένα φορτίο στην πλάτη σου, θα φορτωθείς με βαριές ευθύνες, αλλά οι προσπάθειες σου τελικά θα καρποφορήσουν.