Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Φούρνος

Αν δεις φούρνο να δουλεύει, θα αποκτήσεις νέα μέλη στην οικογένεια σου. Αν δεις ότι είσαι φούρναρης, θα αποκτήσεις σημαντικά κέρδη και μάλιστα, σε σύντομο χρονικό διάστημα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*