Αν δεις φούστα, θα υποστείς προσβολή και αν είναι σχισμένη, θα στενοχωρηθείς πολύ  για ένα χαμένο έρωτα.