Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Φτωχός

Αν δεις ότι είσαι φτωχός, θα πρέπει να αγωνιστείς για καλύτερες μέρες. Αν δεις άλλον, θα βοηθήσεις κάποιον που το έχει ανάγκη.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*