Αν δεις ότι είσαι φτωχός, θα πρέπει να αγωνιστείς για καλύτερες μέρες. Αν δεις άλλον, θα βοηθήσεις κάποιον που το έχει ανάγκη.