Είτε χαϊδεύεις είτε σε χαϊδεύουν, σημαίνει ότι έχεις την εύνοια, την προστασία  και την υποστήριξη από κάποιο ισχυρό και δυνατό πρόσωπο.