Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Χρέη

Αν ονειρευτείς ότι έχεις χρέη, θα κερδίσεις χρηματικό ποσόν ενώ, αντίθετα, αν ονειρευτείς ότι πληρώνεις τα χρέη σου, θα δημιουργήσεις χρέη στην πραγματικότητα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*