Αν ονειρευτείς ότι έχεις χρέη, θα κερδίσεις χρηματικό ποσόν ενώ, αντίθετα, αν ονειρευτείς ότι πληρώνεις τα χρέη σου, θα δημιουργήσεις χρέη στην πραγματικότητα.