Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ψάθα (πατώματος)

Αν δείτε ψάθες πατώματος τότε προμηνύονται ευχάριστες προοπτικές και νέα από κάποιους δικούς μας που βρίσκονται στο εξωτερικό. Αν δείτε τις ψάθες παλιές και κουρελιασμένες, θα αντιμετωπίσετε καταστάσεις πάρα πολύ ενοχλητικές και δύσκολες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*