Όταν δεις να τρώς ωμή τροφή π.χ. φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, τότε πρέπει να ανατρέξετε στις αντίζτοιχες λέξεις για την ερμηνεία.

Στην περίπτωση όμως που η τροφή που τρως ωμή, συνηθίζεται να τρώγεται μαγειρεμένη τότε πλησιάζουν δύσκολες μέρες και δυσάρεστα περιστατικά. Επίσης πρέπει να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην πέσετε θύμα εξαπάτησης.