Αν δεις να καπνίζεις όπιο, περίμενε πίκρες και στενοχώριες.