Αν δεις όρνιο το όνειρο δεν είναι καλό. Προμηνύεται αρρώστια, κίνδυνος και καταστροφή. Το όνειρο είναι καλό και σημαίνει απαλλαγή απ’όλα αυτά, στην περίπτωση που δεις ότι σκοτώνεις όρνιο.