Αν δεις να ανεβαίνεις σε όροφο είναι καλό όνειρο. Σιγά-σιγά και με σταθερό βήμα και με τίμια μέσα, προχωρείς στη ζωή. Στο τέλος, θα βγεςθ νικητής.