Κλειστά και γεμάτα όστρακα σημαίνουν ευτυχία και πλούτη. Τα ανοιχτά και άδεια, φτώχεια.