Ελληνική έρευνα λέει ότι το μέγεθος μετράει και μάλιστα πολύ. Δείτε ποιος είναι ο ελληνικός μέσος όρος και το κόλπο για να μην είσαι ανεπαρκής

Παρόλο που είναι ευρέως γνωστό ότι το μέγεθος μετράει,