Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Άρχοντας

Αν δεις πως είσαι άρχοντας, να ξέρεις πως θα γνωρίσεις τη μοναξιά και θα χάσεις τους φίλους σου. Και όλα αυτά γιατί στην πραγματικότητα είσαι ένας απαίσιος εγωιστής.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*