Έπιπλα, έπιπλο

Τα έπιπλα που εμφανίζονται στα όνειρα είναι μια αντανάκλαση του οικογενειακού περιβάλλοντός μας και των προβλημάτων και δυσκολιών που παρουσιάζονται στο σπίτι. Κάθε έπιπλο έχει μια λειτουργία και αυτή η λειτουργία ακριβώς αντανακλάται στο όνειρο. Έτσι, για παράδειγμα, το τραπέζι δείχνει πώς είναι η οικογενειακή ενότητα, οι ντουλάπες τα κεκτημένα μας κτλ., και τοιουτοτρόπως για την ερμηνεία πρέπει να θυμόμαστε ακριβώς ποια έπιπλα είδαμε να εμφανίζονται στο όνειρο. Ωστόσο, όταν αυτό που τραβάει την προσοχή μας είναι το σύνολο των επίπλων, αποκτούν το χαρακτηριστικό της οικογένειας, δηλαδή, για παράδειγμα, η περίπτωση της ντουλάπας αντιπροσωπεύει τα οικογενειακά κεκτημένα και όχι τα προσωπικά.
Όταν στο όνειρο υπάρχει κάτι κοινό που αφορά όλα τα έπιπλα, όπως ας πούμε να είναι όλα κατεστραμμένα, για οποιονδήποτε λόγο και να συμβαίνει αυτό, δείχνει σοβαρές οικογενειακές διχόνοιες, ακόμα και διάλυση της οικογένειας (όλα αυτά επίφοβο και δυνατό να συμβούν). Αν στο όνειρο αλλάζουμε θέση στα όνειρα, αυτό αντανακλά μια επιθυμία για υπέρτατη ευημερία, ή προμηνύει αλλαγές στην οικογένεια.
Αν ονειρευτούμε ότι μετακινούμε τα έπιπλα σημαίνει ότι βγαίνουμε από την πορεία μας για να ευχαριστήσουμε τους άλλους. Επίσης μπορεί να αλλάζουμε τους τρόπους και να προσπαθούμε να επανεκτιμήσουμε τις σχέσεις και τις στάσεις μας.

Αν δεις πολλά έπιπλα είναι καλό σημάδι. Αν είναι σπασμένα, σημαίνει πως θα μαλώσεις με την οικογένεια σου. Αν δεις να αγοράζεις έπιπλα, σημαίνει αύξηση της περιουσίας σου ενώ αν δεις να πουλάς, θα χάσεις χρήματα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *