Έρανος

Όταν δεις να κάνεις έρανο, περίμενε επιτυχίες. Αν δεις ότι προσφέρεις χρήματα, θα πάρεις μεγάλη χαρά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *