Ακάθαρτος

Αν δεις ότι τα χέρια σου είναι ακάθαρτα, ή το πρόσωπο σου, θα επιτύχεις στις υποθέσεις σου, αλλά έπειτα από πολλά εμπόδια που θα σου παρουσιαστούν. Αν τα ρούχα σου είναι ακάθαρτα και τσαλακωμένα, σημαίνει ασθένεια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *