Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ακολασία

Η τυχόν συμμετοχή σου σε ακολασίες κάθε μορφής, είναι προειδοποίηση ότι πρέπει να απομακρύνεις κάποιους ευκαιριακούς φίλους σου. Επίσης, μπορεί να σημαίνει αναταραχή στην οικογενειακή γαλήνη.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*