Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Αλευρόμυλος

Ο αλευρόμυλος σημαίνει πολλά κέρδη και επιτυχία στο σπιτικό αυτού που θα τον δει στον ύπνο του. Αντίθετα, ο καμένος αλευρόμυλος σημαίνει καταστροφές και οικονομικές δυσχέρειες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*