Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Αναβολή

Αναβολή γάμου σημαίνει ταξίδι. Οποιαδήποτε άλλη αναβολή σημαίνει και πραγματική αναβολή.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*