Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Εργοστάσιο

Ερμηνεύεται ανάλογα με το πώς βλέπεις το εργοστάσιο. Αν δουλεύει, σημαίνει πλούτη και πολλά χρήματα ενώ αν όχι σημαίνει απώλεια χρημάτων. Αν το εργοστάσιο είναι παλιό και κατεστραμμένο προμηνύεται μεγάλη φτώχεια.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*