Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Καδένα

Όπου και αν δεις και όποιος και αν τη φοράει η χρυσή καδένα, σημαίνει χαρούμενα νέα και γεγονότα. Αν όμως, δεν είναι χρυσή, αλλά είναι από άλλο μέταλλο, να περιμένεις ευχάριστα νέα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*