Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Κατηχητικό (κατήχηση)

Μην ακούς τις συμβουλές που σου δίνουν στο κατηχητικό σχολείο ή κάποιος κατηχητής. Αυτό σημαίνει πως κάποιος φίλος σου θα προσπαθήσει να σε συμβουλέψει για δικό του όφελος.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*