Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Καυτηριασμός

Ένας άρρωστος που δεςι να του γίνεται καυτηριασμός, θα γίνει καλά. Για ένα υγιή σημαίνει στενοχώρια.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*