Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Καφεπώλης (καφενείου ή καφεκοπτείου)

Αν δεις πως είσαι καφεπώλης ενώ έχεις άλλο επάγγελμα σημαίνει μεγάλα κέρδη και πολλές ερωτικές επιτυχίες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*