Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Κοινοβούλιο

Αν παίρνεις μέρος σε συζήτηση που γίνεται μεταξύ βουλευτών, περίμενε αντιζηλίες. Αν απλώς, βλέπεις το κοινοβούλιο, περίμενε απογοητεύσεις και αποτυχίες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*