Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Κουρέας

Αν δεις κουρέα να σε ξυρίζει ή να σε κουρεύει, περίμενε πολλά κέρδη. Αν δεις να ξυρίζεις άλλον θα έχεις καλή υγεία. Αν δεις ότι είσαι κουρέας, ενώ δεν είσαι στην πραγματικότητα, θα πάθεις μεγάλη και ανεπανόρθωτη ζημιά.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*