Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Κουτσός

Αν μια κοπέλα δει να κουτσαίνει, να περιμένει προξενιό. Για τους άλλους, αν δουν κουτσό άνθρωπο, προμηνύονται ανωμαλίες, αναποδιές και αποτυχίες.


One comment on “Κουτσός

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*