Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Κότσυφας, κοτσύφι

Αν ακούς κότσυφα να κελαηδά, περίμενε χρηματικά κέρδη. Κοτσύφι σε κλουβί, σημαίνει στενοχώριες.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*