Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Μοδίστρα

Το επάγγελμα της μοδίστρας συνδέεται με τον έρωτα και γενικότερα με τον αισθηματικό τομέα. Επομένως αν δεις μοδίστρα να περιμένεις επιτυχίες στον αισθηματικό τομέα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*