Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Οδοιπόρος

Αν δεις ότι είσαι οδοιπόρος, περίμενε δύσκολες μέρες γεμάτες στενοχώρια. Είναι γεγονός πως θα δουλέψεις πολύ, θα δυσκολευτείς και θα στεναχωρηθείς αλλά στο τέλος, θα κερδίσεις. Αν δεις άλλον οδοιπόρο, πεερίμενε ευχάριστες ειδήσεις.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*