Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Ορνιθοτροφείο

Ένα ορνιθοτροφείο γεμάτο κότες, σημαίνει ευτυχία και πλούτη. Αν δεις πως είσαι ορνιθοτρόφος, να ξέρεις πως τα όνειρα σου και οι ελπίδες σου θα πραγματοποιηθούν. Επίσης ότι οι κόποι σου δεν θα πάνε χαμένοι. Θα κερδίσεις αρκετά χρήματα.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*