Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Σπέρνω

Το όνειρο είναι πολύ καλό. Αν δεις πως σπέρνεις σιτάρι, περίμενε πλούτη, καλή σοδειά για τον αγρότη και οικογενειακή ευτυχία. Αν δεις να σπέρνεις λαχανικά, θα έχεις κέρδη αλλά μικρά. Το όνειρο δεν είναι καλό, μόνο όταν δεις πως σπέρνεις σε ξερό ή σε άγονο χωράφι.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*