Στο άρθρο που ακολουθεί, παρουσιάζουμε μια πιθανή ερμηνεία του ονείρου σας. Εάν υπάρχουν και άλλα θέματα στο ίδιο όνειρο, συνδυάστε τις ερμηνείες που θα βρείτε. Για ευκολία χρησιμοποιήστε την επιλογή Αναζήτηση.Χάλυβας

Αν βλέπεις χαλύβδινα αντικείμενα συμβολίζουν τους ισχυρούς φίλους αλλά και τους ισχυρούς αντιπάλους.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*